0876 556 557, 0876 110 204
ahf@caretime.bg

 

Ресурсен център за медико-социални грижи и услуги в дома

Доц. Д-р. Лъчезар Пенев

Образна диагностика

Завършва висше образование по Медицина през 1981 година в Медицинска Академия София.
През 1985 придобива специалност по Рентгенология(образна диагностика).
През 1989 година защитава „Докторска степен” по Медицина.
От 1981 до 1994 работи последователно като: ординатор, асистент, старши асистент и главен асистент в Катедра по ренггенология на Медицинска Академия София.
От 1994 до 2009 е Консултант неврорентгенолог в болница Ibn Sina – Кувейт.
През 2009 година е сертифициран по Интервенционална Образна диагностика.
От 2009 до 2011 Началник Отделение по Образна диагностика УМБАЛ "Св.Иван Рилски" София.
От 2011 до 19/11/2012 Началник Отделение по Неврорентгенология в Клиника по Образна диагностика " УМБАЛ" Александровска ", София
От 19/11/2012  е Началник Отделение по Образна диагностика в „City Clinic” София.