0876 556 557, 0876 110 204
ahf@caretime.bg

 

Ресурсен център за медико-социални грижи и услуги в дома

За нас

Име на сертифката
Име на сертифката
Име на сертифката
Име на сертифката

Грижи в дома -болногледачи,сестрински грижи,рехабилитация,асистенция-придружаване на пациенти в болнични ,медико-социални  заведения и други

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И ГРИЖИ ЗА БОЛНИ, ОНКОБОЛНИ, ТЕРМИНАЛНИ ПАЦИЕНТИ, ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ И РАЗЛИЧНИ СЕСТРИНСКИ МАНИПУЛАЦИИ ,организиране посещение от лекари различни специалисности  в дома.Аудиограми,ЕКГ ,вземане на кръв и други

ЗА ТЕРМИНАЛНИ - ЛЕЖАЩО БОЛНИ ПАЦИЕНТИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ И МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ В ДОМА, МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ И БОЛНИЦИ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ, КИНЕЗЕТЕРАПИЯ, ФИЗИОТЕРАПИЯ СЛЕД ОПЕРАЦИОННО. ОНЛАЙН ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ (с възможност за мобилно предоставяне в дома на пациента) НА ПРЕДОСТАВЯНЕ УСЛУГИТЕ

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ГРИЖИ -  НАСОЧЕН КЪМ ОБСЛУЖВАНЕ И ГРИЖИ ЗА  ПАЦИЕНТИ /придружители асистент болногледачи В БОЛНИЧНА СРЕДА ИЛИ ПО ДОМОВЕТЕ/

 

 • Подобряване на достъпа до социални услуги за хора с увреждания -за гр.София-Столична община и София област;

 • Преодоляване на социалната изолация на хора с увреждания чрез подобряване на техния социален статус и здравословно състояние;

 • Ограничаване на риска от зависимост при институционален тип грижа;Преванивни за избягване пристрастяване към хазарт и тутюнопушене

 • Повишаване на информираността относно услугата домашен помощник като форма на социална услуга в общността;

 • Създаване на система за мониторинг на качеството на социални услуги в общността с помоща на партньори от Англия и други държави с напреднала система за грижи и развита медико-социална структура –акредитиране на медико-социални заведения

 • Създаване на възможности за придобиване на квалификация-болногледач и санитар за безработни лица , наемане и преквалификация на хора с увреждания;

 • Специализирано обучение и квалификация на персонал за предоставяне на социални услуги в общността;

 • Подпомагане ,консултиране и обучение членовете на семейството и близките , които се грижат за терминално болни/ в това число лежащо болни и хора с онкологични заболявания/, хора с увреждания , възрастни хора . Осигуряване на възможности за хора с увреждания и трайна нетрудоспособност за преквалификация ,за да се реализират на пазара на труда когато се възстановят наплълно или частично в зависимост от физическите си способности.

Фондация Благовещение Хелткер е нестопанска организация разработила и адаптирала стратегия за развитие в медико-социалната сфера и предоставянето на социални услуги в полза на обществото.Предлагаме в партньорство с AnnunciationHealthcareFoundation, по английски модел адаптиран за България и получил одобрението на Световната здравна организация, и SWHPH от САЩ и група значими за Европа и Англия университети да бъде създаден първият за България затворен медико-социален цикъл, който да бъде реализиран на територията на София област в района на гр.Своге и включената селищната система .

В съответствие с децентрализацията и стратегията „България на регионите” има възможност да се впишем на фона на потребностите от усвояването на местните данъци и екологични такси от общините, като по тази инициатива си партнираме изтъквайки социалната значимост на публичните местни органи. На територията на общините където се развиват дейности с потенциални за гражданите здравни рискове ще се предприеме не само нужната стратегия за профилактика, но и ще се създават базисни фондове и с помощта на местният бизнес, публичните администрации в партньорство с нестопански организации ще се изработи и въведе практически методология на финансова обезпеченост на здравните и медико-социални проекти включваща грижите в дома. Използвайки огромният потенциал на съществуващата материално техническа и леглова база в едно със сградният фонд предвиден и построен за здравната сфера в една социалистическа система на устройство на държавата ние единствено намираме за печеливша стратегията на адаптиране към предлаганият от нас модел. Климатичните, географските дадености и многобройните термални извори са едно прекрасно допълнение за което много нации и държави си мечтаят и ние трябва да оползотворяваме в предлаганият адаптиран медико-социален модел. В контекста на държавната политика осъществена по отношение на отдаването на изворите за нуждите на местното самоуправление и прехвърлянето им към съответните общини, потенциалът на предвидените за целта на проекта организационно методични дейности съвпадат напълно с тези на описаното в стратегията за реализация на България 2020.

 

Фондация Благовещение Хелткер с любезното съдействие на партньори от международната общност разработи затворен адаптиран към Българската действителност цикъл от медико-социални грижи на различни нива подбрани в зависимост от състоянието и физикалните особенности на пациентите.Пълната структура на разработеният и представен от нас модел представлява затворен цикъл от медико-социални заведения обхващащи седем степени обособени в нива за грижи:

 • Първо ниво - дом за възрастни,за прием на пациенти и възрастни със задоволителен и добър здравен статус

 • Второ ниво - грижи в дома (тук има възможност да бъде включено финансиране по програми,спонсори и дарители на фонда за палеативни грижи основан от Фондация Благовещение Хелткер),

 • Трето ниво - Хоспис-стационар на територията на действаща общинска болница в едно с ЦСИР (център за социална интеграция и рехабилитация),общинска болница именно посочваме защото така ще се подобри както финансовото състояние на съответната болница така и възможностите за увеличаване пациенто потока по линия на консултации с лекари от състава на съответната болница

 • Четвърто ниво - ДМСГ (дом за медико-социални грижи в болнично заведение,перспективно е това да се случи в специализирана медицинска структура с оглед постоянната колабурация с лекарите специалисти )

 • Пето ниво - Пансион за грижи по модел на САЩ в който клиенти-пациенти си купуват вещно право за период от време, лицата желаещи да ползват услугата си вземат стая или апартамент в едно с грижи, санитар, болногледачи и комунални услуги - гладене пране, чистене и т.н.-при кризата в строителството това ще се яви като супер актуален вариант за някой строителни предприемачи и може да бъдат включени също в програмата срещу съответната доходност на единица вложена площ с завършени комуникационни решения и прилежащи площи,

 • Шесто ниво -удовлетворява потребностите както на самотно живеещите в България така и на Азиатският пазар, Турция, Катар и Япония (те искат да купуват вещно право или собственост за да си изкарат с пенсията от техните държави с значително по-висок стандарт, да си изкарат старините като бели и достойни за живот хора, с пари от осигуровките си които им позволяват на територията на България да живеят с висок стандарт) и други държави с интереси към тази форма на доживотни грижи, това шесто ниво обхваща така наречените "пансион хаус "това са стари реновирани за целта къщи от селски тип с прилежащи дворове и в близост до някой от изброените нива медико-социални заведения (селата около развиващите дейността други нива от медико-социалният модул).