0876 556 557, 0876 110 204
ahf@caretime.bg

 

Ресурсен център за медико-социални грижи и услуги в дома

Аутсорсване на дейности

Аутсорсване - социални дейности в медицинската и медико-социалната сфера от лечебни заведения с цел подобряване средата на обслужването.Особенно внимание при приема и отношението към пациентите изисква правилен и професионален подход което ни мотивира за създаване на звено от социални работници обучуни за работа в Медико-Социалната и здравната сфери.Високото ниво на отговорност и необходимостта за изграждане на мостове при общуване на пациентите с лекарския екип и лекуващите изисква в повече от случайте информирано съгласие от страна на пациентите .За да осигурим непрекъснато и съвременно здравеопазване ние сме длъжни винаги да имаме подготвен екип от специалисти социални работници с който да обезпечаваме този процес .

Предложението ни е от корпоративен характер и касае лечебни заведения които имат желание да наемат наши екипи Социални работници дългосрочно или за обучение на специалисти  Социални дейности с желание за работа в здравната сфера.