0876 556 557, 0876 110 204
ahf@caretime.bg

 

Ресурсен център за медико-социални грижи и услуги в дома

Дентални услуги -посещение в дома с преносим апарат

Стоматолог -зъболекар в дома 

Зъботехник и зъбно протезиране

подготовка и придвижване на документи за безплатно зъбно протезиране -чрез социалните служби и НЗОК 

Работа по здравна каса- за посещения в кабинета и дентална клиника "Д-р Иван Димитров"гр.София