0876 556 557, 0876 110 204
ahf@caretime.bg

 

Ресурсен център за медико-социални грижи и услуги в дома

Доставка на лекарства в дома

Доставка на лекарства по рецептурно предписание в дома/партньор аптеки Марешки/

Поставяне - изграждане на Специализирана мултифункционална система за подсещане приема на лекарства и медикаменти