0876 556 557, 0876 110 204
ahf@caretime.bg

 

Ресурсен център за медико-социални грижи и услуги в дома

Консулт с лекари от различни специалности -домашно посещение

Лекари специалисти -консултации в дома на пациента

Извършване на преглед в дома

-от квалифициран УНГ специалист при оплаквания от страна на ушите, носа и гърлото. Назначаване на адекватна терапия в зависимост от клиничната картина и обективната находка, проследяване на ефекта от лечението.

В дома на пациента може да се направи изследване на слуха с аудиометър- аудиометрия и изготвяне на аудиограма. Аудиограмата е необходима за преценка нуждата от слухопротезиране, при пациенти с намален слух и насочване към ЛКК.

Почистване на ушите от церумен- т.нар. ушна кал. Тази манипулация представлява промивка на ушите с вода със специална спринцовка.

Можем да организираме вземане на носен, гърлен или ушен секрет за микробиологично изследване, както и лечение в зависимост от получения резултат.

 Сваляне на конци след операции в областта на ушите, носа и гърлото.

Извършване в домашни условия на специфични процедури- като превръзка и други, в областта на ушите, носа и гърлото след предварително уточнение в зависимост от индивидуалните потребности и моментната възможност.