0876 556 557, 0876 110 204
ahf@caretime.bg

 

Ресурсен център за медико-социални грижи и услуги в дома

Мобилен хоспис

АКО ЧОВЕК Е НЕИЗЛЕЧИМО БОЛЕН, ТО ТОВА НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ НЕ ТРЯБВА ДА МУ СЕ ПОМАГА. 

 

Грижи в дома, Мобилен Хоспис, Дневен център, Хоспис на колела

-предоставяне на всички услуги с които се отъждествява тази дейност при стационарните заведения от тип Хоспис, ДМСГ, Дом за възрастни, Дневна и почасова детска градина за възрастни -под формата на мобилни екипи или  екипи за грижи в домовете ние предоставяме упоменатите дейности .