0876 556 557, 0876 110 204
ahf@caretime.bg

 

Ресурсен център за медико-социални грижи и услуги в дома

Нотариус -посещение в дома

Организиране посещение на нотариус в дома или болнично заведение при пациента

Всякакви нотариални услуги и заверки при спазване нормативната уредба и закона

Изготвяне и заверка на пълномощни в дома 

Завещания и други нотариални услуги по предварителна уговорка и заплащане за посещение в дома