0876 556 557, 0876 110 204
ahf@caretime.bg

 

Ресурсен център за медико-социални грижи и услуги в дома

очен лекар в дома-офталмолог ,УНГ-аудиография,кардиолог,вътрешни билести

Лекари за консултации във Вашия  дома/организиране посещения на адреса или в медико-социално заведение където сте настанен

Офталмолог -прегледи и консултации

взимане на поръчки за очила