0876 556 557, 0876 110 204
ahf@caretime.bg

 

Ресурсен център за медико-социални грижи и услуги в дома

Помощни средства

допълнителни устройства улесняващи пациента и грижите полагани за него

Оборудване/адаптиране на домашна обстановка за нуждите на тежко болен терминален пациент ,Асистенс при Осигуряване правата на пациентите при подготовка на документи за ЛКК и социалните комисии по местоживеене на нуждаещото се лице-безплатни помощни средства  / колички за трудноподвижни пациенти и тоалетни столове, антидекубитални дюшеци и възглавници, патерици, бастуни и проходилки.

Комплексно индивидуално обслужване при гарантирани параметри

 

Осигуряване на специализирани болнични легла /автоматизирани или механични/ продажби и наем 

 

стойки за вливания ,системи и други