0876 556 557, 0876 110 204
ahf@caretime.bg

 

Ресурсен център за медико-социални грижи и услуги в дома

Сестрински грижи и медицински манипулации в дома

Сестринско обгрижване и предоставяне на специализирани медицински манипулации в дома на пациента от квалифицирани медицински сестри 

Изготвяме индивидуален план за грижи в дома на пациента ,съобразен с плана за долекуване/епикризата на лекуващият или наблюдаващ специалист и индивидуалните потребности на болния. .Консултанти лекари от различни специалности са на разположение на нашите пациенти за посещение  в дома .

-включване на системи, вливане, поставяне на портове, абокати и катетаризация/поставяне катетар или абокат/

-осигурен прием на лекарства под наблюдение

-изготвяне на цялостни програми за предоставяне на специализирани грижи и интензивни грижи в дома на пациента

 -  при нас се правят вливания и за здрави пациенти, родилки и други по лекарско назначение

 - при необходимост се изисква и консултация от лекар -специалист в домашни условия