0876 556 557, 0876 110 204
ahf@caretime.bg

 

Ресурсен център за медико-социални грижи и услуги в дома

Специализиран транспорт-линейки или специални автомобили

линейки на повикване
превоз на пациенти извън граница и в страната
Перфузор и дефибрилатор

Специализиран транспорт до и от болнични заведения за  болни и трудно подвижни пациенти

Сваляне и качване на болни в жилищни сгради без значение от етаж и килограми на пациента,
съдействие при настаняване в болници, рехабилитационни центрове и други.
Консултанти лекари и придружаващи реаниматори и медицински сестри

Медицински анестезиологичен екип 

Реаниматори