0876 556 557, 0876 110 204
ahf@caretime.bg

 

Ресурсен център за медико-социални грижи и услуги в дома

Специализирани консултантски услуги-медико-социални заведения

Предоставяне на консултантски услуги по теми свързани със създаване, проектиране и реализиране на проекти в здравната и медико-социалната сфера. Коноцептуални решения за изграждане, адаптиране и развиване на дейности от Хосписи, Домове за медико-социални грижи, Домове за възрастни, болници за долекуване, рехабилитационни центрове и клиники.