0876 556 557, 0876 110 204
ahf@caretime.bg

 

Ресурсен център за медико-социални грижи и услуги в дома

Д-р Христо Мазнейков

Ортопедия и Травматология
Д-р Христо Мазнейков е ортопед-травматолог с изключителен опит и иновативен подход в лечението на травми и ортопедични заболявания. Той е първият български ортопед, член на Световната организация по артроскопия и спортна травматология ISAKOS.

През 1993 година, съвместно с д-р Мазнейкова създават Медицински център
„Света София”, а през 2004 -2006 година построяват и откриват МБАЛ „Света София“.

През декември 2009 година откриват Медицински център „Света София“ – Люлин.

През 2008 г., д-р Христо Мазнейков, е първият български ортопед, който става член на Световната организация по артроскопия и спортна травматология ISAKOS, където участва в Научната комисията към организацията.

Автор и съавтор на множество статии в списания, лектор и гост лектор на многобройни национални и международни конгреси.