0876 556 557, 0876 110 204
ahf@caretime.bg

 

Ресурсен център за медико-социални грижи и услуги в дома

МБАЛ ”Света София”

      НАСТАНЯВАНЕ В ХОСПИС в рамките на болница Света София, тел: 0876 556 557, 0876 110 204

 

     През 1992 година бе регистриран Медицински център ”Света София” на ул."Георги Софийски" 28 с три кабинета: ортопедия и травматология, акушерство и гинекология и вътрешни болести. За този период от време специалистите, работещи там завоюваха добри позиции благодарение на високи медицински умения, грижи за пациентите и водещи медицински технологии. Естествено продължение на започнатата от екипа от лекари доболнична специализирана медицинска дейност беше създаването на модерно лечебно заведение, което да даде възможности за осъществяване на лечебна и диагностична дейност в уютна, модерна обстановка с оборудване на най-съвременно ниво и осъществяването на лечение от специалисти с европейска квалификация.В краят на 2018 година  бе открита и новата сграда разширение на МБАЛ Света София, където в партньорство Благовещение Хелткер Фондация се откри и стационар за персонализирана медико-социална и палиативна грижа (0876 556 557, 0876 110 204)

 

През май 2004 година бе поставена първата копка на болница “Света София. На 07.04.2006 година врати отвори Медицинския център ”Света София”, а на 09.05.2006 година официално получи разрешение за работа болничният стационар на МБАЛ Света София

 

Активното ни  партньорство с МБАЛ Света София даде на болницата тласък и предпоставки да бъде разширена като на територията и бъде изграден най-големият медико-социален стационар(Дома за Медико-социални грижи)където за повече от 60 пациента в пълна колаборация и постоянно наблюдение от опитните екипи на Caretime.bg -Благовещение Хелткер ,ще бъдат полагани  покриващи Световните стандарти и критерии  медико-социални грижи

 

Социалните дейности ще бъдат изцяло интегрирани в болничната среда под формата на болничен Хелпедиск където на едно място пациентите ще получават целият обем от необходими грижи ,социални услуги и дейности свързани и съобразени с техните индивидуални потребности